söndag 22 maj 2016

Satsning på stadsbin i Norrköping


Nu satsar Norrköping på stadsbin med lanseringen av projektet ”Bin i Stan” lördagen den 21 maj. Projektet ”Bin i Stan” erbjuder företag att hyra bikupor och på så sätt visa att de tar ansvar för den ekosystemtjänst bina utför. Medlemmar i den lokala biodlarföreningen svarar för skötsel av kuporna liksom honungsframställning. Företagen som medverkar får del av den honung som bina producerar. I Norrköping var Weibulls först ut att hyra bikupor i projektet.

– Pollinering är en faktor som i hög grad påverkar hur nöjd slutkonsumenten blir med vårt trädgårdserbjudande. Kan vi göra en insats för att förbättra förutsättningarna för att odla i stan känns det förstås bra att göra det, säger Anders Bergquist, marknadschef på Weibulls.

Källa: Pressmeddelande, myNewsdesk: Norrköping får fler bin i innerstan.

Inga kommentarer: