Slungning

Rutiner för användning av föreningens slungrum

Medlemmar får använda slungrummet men det finns en enkel rutin att följa. Skriv upp ditt namn, medlemsnummer och telefonnummer på kalendern i klubbrummet. Sedan ringer du en av våra kontaktpersoner, Mohamed Tatarevic 073-3964981 och Henrik Haglund 076-0103629, för att få koden till slungrummets hänglås (koden ändras regelbundet). Om det finns utbrott av sjukdom som amerikansk yngelröta i ditt område ska kuporna besiktigas (kontakta bitillsynsman) innan du flyttar lådor till Skälby.

För allas trevnad i slungrummet se till att du lämnar det i det skicket som du vill finna det när du kommer hit. Vi måste också komma ihåg att vi hanterar livsmedel och att hanteringen lyder under livsmedelshanteringslagen. Du finner information om vad lagen säger i detalj på Livsmedelsverkets hemsida (www.livsmedelsverket.se, sök på honung) eller broschyren Säker honung från SBR.

Före slungning
 • Släpp på vattnet
 • Sätt på fläkten
 • Se till att slungan är ren och torr invändigt
 • Se till att båda kranarna är rena och stängda
 • Sätt på varmvattenberedaren i god tid. Den kan behöva upp till en timme innan den genererar bra med varmvatten. OBS! slungan ska inte användas samtidigt som varmvattenberedaren!
 • Håll dörren helt stängd så att röveri inte uppstår. 
Efter slungning
 • Se till att städa ordentligt med varmt vatten. 
 • Se till att slungans båda kranarna öppnas och rengörs. 
 • Se till att luta slungan genom att lyfta de två bakre benen med klossar som finns till hands. 
 • Se till att diskbänken rengörs, likaså övriga verktyg som har använts vid avtäckning av vax och honungshantering. 
 • Se till att inget av ditt material blir kvar i slungrummet som ramar, lådor, hinkar och dylikt. 
 • Se till att golvet städas noga. Skrubba med rotborste, skölj med vattenslangen och moppa upp allt vatten. Golvet är ojämnt så se till att det inte finns några pölar som ligger kvar och bildar onödig fukt i rummet. 
 • Se till att varmvattenberedarens och slungans sladdar dras ur vägguttaget samt att vattenkranen i vaxrummet är avstängd. 
 • Om du har använt föreningens handdukar, ta hem dem och tvätta dem i 90 grader och lämna tillbaka. 
 • Titta hellre en gång för mycket än en gång för lite att allt är i sin ordning. 
 • Glöm inte att låsa dörren. 
El och säkringar Slungan drar mycket ström och ett återkommande problem är att automatsäkringen i det gula huset går. Sker detta vardagar så är det som regel folk i huset men är det helg eller på kvällen så kan man inte enkelt åtgärda detta vilket innebär att slungningen får ett abrupt (och måhända mörkt) slut.

För att undvika detta ska slungan inte användas samtidigt som varmvattenberedaren och bör inte heller användas samtidigt som kaffebryggarna eller vattenkokaren i klubbrummet då detta också riskerar att överbelasta nätet. En bra tumregel är att slungan ska vara så ensam på elnätet som möjligt.

Inga kommentarer: