söndag 28 februari 2016

Ny internationell rapport om pollineringsinsekter


En ny internationell rapport från FN-organet IPBESPollinators Vital to Our Food Supply Under Threat, varnar att jordens matproduktion hotas om massdöden bland pollinerande insekter fortsätter. En artikel i DN, Massdöd av bin hotar matförsörjningen, sammanfattar den nya rapporten och menar att pollinerande insekter står för jordbruksproduktion värd cirka 500 miljarder dollar om året. De senaste årens massdöd på bin och andra pollineringsinsekter, framför allt i Nordamerika, oroar forskare världen över och rapporten beskriver nuläget och ger rekommendationer för att skydda jordbruksproduktion i framtiden:
  • Upprätthåll eller skapa en mångfald av pollinerande arter i både jordbruks- och stadsmiljöer.
  • Stöd samordning mellan vetenskapliga och traditionella odlingsmetoder och ta till vara ursprungliga kunskaper. Utbyt kunskap mellan jordbrukare, forskare och näringsliv.
  • Minska användningen av bekämpningsmedel och hitta alternativa former för sjukdomskontroll.
  • Reglera transport och handel med bin och andra pollinatörer hårdare.
Enligt rapporten hotas cirka 40% av alla pollineringinsektersarter av utrotning och hela 75% av alla odlade växter är åtminstone delvis beroende av pollinering.

Inga kommentarer: