torsdag 11 februari 2016

Global handel bakom bidöden


Ny forskning visar att den globala handeln med bin ligger bakom bidöden som har drabbat så många länder. Enligt en artikel från brittiska BBC, Spread of bee disease 'largely manmade', behövs striktare kontroll över export och import av drottningar och bisamhällen för att se till att infekterade samhällen inte skickas från land till land. En brittisk forskargrupp har studerat exporterade europeiska bin i 17 länder och sett tydliga spår av varroa och Deformed Wing Virus (DWV). Det europeiska biet exporteras idag över hela världen och varroakvalstret verkar åka med alldeles för ofta. Forskningen visar att varroakvalstret aktivt sprider DWV som är huvudorsaken bakom bidöden. Forskarna rekommenderar noggranna kontroller av alla importerade bin för att stoppa vidare spridning av varroa.

- Bees are facing several threats that are causing population collapses. Wilfert et al. found that European honey bees are the primary source of deformed wing virus (DWV) (see the Perspective by Villalobos). However, paradoxically, transmission between bees is inefficient. It seems that parasitic mites can facilitate virus transmission. European honeybees acquired the rapidly spreading Varroa mite from Asian honey bees, possibly via the commercial exchange of queens. Not only do bees suffer direct damage from the mites, but the bees are also efficiently inoculated with DWV.
Referens
Deformed wing virus is a recent global epidemic in honeybees driven by Varroa mites
L. Wilfert, G. Long,  H. C. Leggett, P. Schmid-Hempel, R. Butlin, S. J. M. Martin, M. Boots
Science 05 FEB 2016 : 594-597

Inga kommentarer: