tisdag 16 februari 2016

I huvudet på en geting

Ibland är det intressant att läsa mer om biets mindre trevliga kusiner, getingarna. De har ju en hel del gemensamt och forskare vid Australian National University har studerat hur getingar orienterar sig utanför boet för att kunna hitta hem. Forskarna har filmat getingar när de lämnar sitt bo på morgonen och analyserat deras huvudrörelser för att få en bild av vad de tittar på. När de lämnar boet flyger de i en halvcirkel med huvudet mot boet för att "spela in" sin omgivning och memorisera alla objekt i närheten. När de kommer tillbaka minns de de viktigaste landmärken och boets läge.

Forskarna kommer att analysera getingarnas flygbeteende i mer detalj men redan nu står det klart att getingars beteende har mycket gemensamt med andra sociala insekter, som honungsbiet. Läs mer i en artikel i tidningen New Scientist, Inside a wasp’s head: Here’s what it sees to find its way home.

Referens:
How Wasps Acquire and Use Views for Homing, Wolfgang Stürzl, Jochen Zeil, Norbert Boeddeker, Jan M. Hemmi, Current Biology, Feb 2016.
Här kommer en film som visar hur getingar ser på världen.

Inga kommentarer: