lördag 12 mars 2016

Boktips - Handbok i naturlig biodling


En ny bok fokuserar på en mer naturlig biodling som visar mer hänsyn till bisamhällets behov och dess naturliga utveckling. Handbok i naturlig biodling (Natur & Kultur) av Anette Dieng och Peter Schneider Vingesköld skiljer sig från andra böcker om biodling som oftast fokuserar på effektiv biodling med optimal honungsproduktion. Enligt författaren Peter Schneider:

- Jag tycker att biodling idag, både den konventionella och den ekologiska, bedrivs utan hänsyn till bisamhällenas egna behov. Under senare tid har vi kunnat läsa om de många faror som hotar världens honungsbin. Men sällan, eller aldrig, talas det om biodlarens roll i sammanhanget. Jag hoppas att jag genom mitt sätt att arbeta gör tillräckligt för att stärka binas vitalitet.

Målgruppen för boken är såväl nya som erfarna biodlare som vill satsa på en mer ekologisk och bivänlig biodling. Boken kan beställas bland annat från AdLibris för 179 kronor (erbjudandet gäller fram till 27 mars).

Inga kommentarer: