söndag 14 februari 2016

Bikalendern 2016 har startat - flera observatörer behövs!


Forskningsprojektet Bikalendern kör igång på det nya året fast snön ligger kvar. Efter den konstiga hösten, när bina flög i mellandagarna i Stockholm, kanske våren inte heller blir som vanligt. Biodlarna fick ju 500 000 kr från Postkodlotteriet att sätta igång arbetet under ett pilotår, för att se hur klimatförändringen påverkar biodlingen. Det är ett långsiktigt projekt som tillsammans med andra under Naturens kalender ska skapa en databas som utgör underlag för forskning och på sikt ger information för biodlingen. De ville rekrytera 100 bi-observatörer under pilotåret och har nått det målet – men behöver fler biodlare som kan samla information och data, i synnerhet utanför Stockholmsregionen.

Vi har köpt in 100 dataloggar, vi har bytt till en bättre modell, lite dyrare men som fungerar i många år. De ska nu programmeras av forskargruppen som vi jobbar med. Sedan skickar vi ut dem till alla som anmält sig som observatörer. Vi köper in fler dataloggar och skickar ut vartefter. Under veckorna 9, 10, 11 och 12 kommer vi att arrangera flera Skypemöten där alla bjuds in. Vi arrangerar det så att det indelas i fyra regioner. 

Vi jobbar också på att få fram en App till mobilerna som ni kan ladda ner, för att underlätta rapporteringen. Naturligtvis är den gratis. För att förbättra möjligheterna att uppskatta honungen i skattlådorna, jobbar vi på en ny enklare kupvåg än de som finns och kostar 12 000 kr. Vi kan inte köpa de dyra kupvågarna nu. Men vi jobbar på en annan lösning som ska vara enkel att läsa av för er så att ni kan notera och följa binas arbete i förhållande till väder och årstider. Det är ju lite tid kvar tills bina kan hämta nektar.

 Slutligen i denna lägesrapport vill vi nämna den instruktionsfilm som vi jobbar på. Den kommer att på ett mycket instruktivt sätt visa hur man gör sin rapportering, hur man installerar/monterar väderdataloggen och lite annat. Den kommer att ligga som en länk på www.biodlarna.se och är möjlig att ladda hem. Då får alla samma instruktioner och förhoppningsvis ska väderuppgifterna vara jämförbara.

Hela projektet är tänkt att fortsätta i flera år. Postkodlotteriet har varit väldigt tillmötesgående i vårt arbete under detta ”pilotår”.

Välkommen att anmäla dig till Projekt Bikalendern

Inga kommentarer: