måndag 29 juni 2015

Oslo satsar på bivägar


Projektet Bybi i Oslo vill skapa en bivänlig huvudstad med många biväxter längs gatorna, på hustak och i parkerna. En artikel i brittiska The GuardianOslo creates world's first 'highway' to protect endangered bees, berättar om satsningen. Bybi samarbetar med kommuner, myndigheter, företag och föreningar för att skapa korridorer genom staden för pollineringsinsekter. Genom en interaktiv karta över Oslo, Pollinatorpassasjen, kan du se vad som händer område för område. Organisationer som gör en insats för bin syns på kartan och förhoppningen är att hela storstadsområdet kommer snart att fyllas med bivänliga projekt.

- ByBi ønsker å bidra til naturvern og økt biologisk mangfold av blomster og insekter i byen og søker løsninger gjennom rekruttering av birøktere, gjennom kunnskapsformidling rundt pollinerende insekters livsbetingelser, og gjennom samarbeid og nettverksbygging. Vi støtter innovasjon innen bie-relatert lokalt næringsliv og integrerer sosialt entreprenørskap i vår virksomhet. Vi jobber for økt produksjon av, og marked for, økologisk honning og bie-produkter.

Inga kommentarer: