torsdag 18 juni 2015

Sun Hive - naturlig biodling

Många biodlare intresserar sig för naturligare biodling med fokus på pollinering hellre än honungsproduktion. I stället för ramar och färdiga vaxmellanväggar låter man bina bygga ut sina samhällen efter eget tycke och gör så lite som möjligt för att störa dem.

En variant är Sun Hive som liknar en upp- och nervänd halmkupa som man hänger från ett tak eller trädgren. Idén kom ursprungligen från Tyskland men har blivit populär i andra länder också. Bina bygger fritt och drottningen går som hon vill och det betyder att honungsproduktion blir svårare.

Läs mer: The Sun Hive: experimental Natural Beekeeping.
Här ser du en film om svärmfångst med hjälp av Sun Hive.

Inga kommentarer: