fredag 26 juni 2015

Mer information om yngelröta

Bitillsynsman Pierre Danielsson kommer till söndagens bimöte på Skälby (28 juni, 13.30) för att informera om läget vid distriktsbigården på Ingelstorp som har drabbats av amerikansk yngelröta. Pierre kommer att berätta om läget, vad som händer framöver och vad vi som biodlare kan göra för att se till att det inte blir flera fall. Det råder ett flyttförbud inom 3 km runt Ingelstorp. Alla biodlare inom 3 km från Ingelstorp ska kontrolleras så fort som möjligt men alla biodlare uppmanas till försiktighet.

Meddelande från Pierre Danielsson:

- Efter beskedet om att det finns AY i distriktsbigården i Ingelstorp har jag vidtagit den enligt lag bestämda ordningen om ett flyttförbud inom 3 km runt Ingelstorp. Det gäller både in och utflyttning i zonen. Efter kontakt med SLU framkom det att dom hade räknat efter att det var från 10 samhällen, vilket jag klart skrev att det var ett samlingsprov från de 18 samhällen som finns i bigården. Därför beslutade jag att ta kakprover från var och ett av de 18 samhällena. Proven togs den 21 juni, lades i frys där de skall ligga i 12 timmar innan de skickades måndag 22 juni till SLU och jag väntar på svar.
Jag har också tagit prover från tre biodlare i zonen det finn ytterligare tre som jag inte har tagit prover hos. Vilket jag kommer att göra under måndag och tisdag kommande vecka.


Om du misstänker något bör du ta kontakt med din bitillsynsman - se kontaktinformation.

Läs mer om amerikansk yngelröta.

Inga kommentarer: