torsdag 2 juli 2015

Yngelröta på Ingelstorp - reportage på Smålandsnytt

Utbrottet av amerikansk yngelröta på distriktsbigården vid Ingelstorp uppmärksammades i ett nyhetsreportage på SVT Smålandsnytt 1 juli. I filmen intervjuas bitillsynsmannen Pierre Danielsson. Just nu har sju samhällen på Ingelstorp bränts upp och man väntar på besked om de andra.


Inga kommentarer: