torsdag 18 juni 2015

Spår av yngelröta på Ingelstorp

Spår av amerikansk yngelröta har upptäckts på distriktsbigården på Ingelstorp i Smedby. Bitillsynsmannen Pierra Danielsson skickade prov till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för analys och har fått det tråkiga beskedet. Det betyder att distriktsbigården är avspärrad tills vidare och distriktsstyrelsen diskuterar med bitillsynsmannen om vilka åtgärder som måste tas. Om du har bin i närheten bör du ta kontakt med Pierre Danielsson, tel 070-5722319.

Inga kommentarer: