lördag 17 mars 2012

Kvalitet i honungsproduktion

Torsdag 15 mars fick vi besök av Ingmar Wahlström från Torsås Bf som föreläste om kvalitet i honungsproduktion. Ingmar är kvalitetsansvarige i distriktsstyrelsen och är dessutom medlem i SBRs Kvalitetskommitté. Vi var 15 medlemmar som samlades i Vuxenskolans nya lokaler i Kalmar och föreläsningen kombinerades med livlig och givande diskussion.

Ingmar gick genom regelverket för livsmedelsproduktion och hur det påverkar biordare, syftet med den nya självkontrollen Bihusesyn samt honungsbedömning. En viktig åtgärd mot spridning av sjukdomar är att registrera alla uppställningsplatser hos Länsstyrelsen. Om alla bigårdar är registrerade så har man överblick, inte minst när eventuella experiment med GMO planeras.

Ingmar rekommenderar att alla biodlare tittar på nedanstående länkar och att alla går genom Bihusesynen. Den är främst en självkontroll för att göra alla medvetna om kvalitetsfrågor. Inga pekpinnar, bara en påminnelse.

Inga kommentarer: