lördag 31 mars 2012

Bidag i Nybro

Bidagen på Qvarnaslät i Nybro äger rum den 15 april kl.14.00. Bihälsokonsulenten Preben Kristiansen kommer att föreläsa om drottningodling och bisjukdomar. För övrigt blir det lotteri, kaffeservering, besök i föreningsbigården och möjlighet att träffas och diskutera. Eventuellt finns det även möjlighet att komma in och se på Qvarnasläts nybyggda museum.

Mer information: Lennart Karlsson 070-5251276.

Inga kommentarer: