lördag 31 mars 2012

Anmäl dina bisamhällen

Bikupor i fors by kenny_lex, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  kenny_lex

Det är viktigt att alla vi biodlare anmäler våra bisamhällen. Anledningen är att om myndigheterna vet var alla bisamhällen finns blir det enklare att begränsa spridning av sjukdomar. Dessutom får man bättre underlag för forskning kring påverkan av pesticider. Så här skriver SBR:

Har du nyligen skaffat bin eller har du planer på att under innevarande säsong göra det, tänk då på att anmäla var dina bisamhällen finns. Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda. Anmälan ska göras vart tredje år räknat från 2004. I år ska således alla biodlare skicka in uppgift till länsstyrelsen, och det ska göras senast den 31 mars. 
  • Blankett för anmälan kan laddas ner genom att klicka här
  • Länkar till de olika länsstyrelserna finns här.

Inga kommentarer: