fredag 23 mars 2012

Distriktsbigården säljer bisamhällen


I Distriktsbigården vid Ingelstorp har 19 av 20 bisamhällen överlevt vintern. Eftersom bigården inte behöver ha så många, så har bigårdskommittén (Hans Werthwein, Åke Sandquist och Veine Jernemalm) beslutat att 8 samhällen kan säljas under våren till behövande. Samhällena kostar 1.700 kr och pengarna går in i Distriktets kassa. Buckfastbina är mycket snälla och svärmtröga.

Vid intresse, kontakta Hans Werthwein på telefon 070-6268591. Det går också bra att ringa Veine Jernemalm på 070-5477595.

Betalning kan ske till Distriktets plusgirokonto 33 47 47-3.

Inga kommentarer: