onsdag 14 mars 2012

Äventyrliga bin avgörande för samhällets överlevnad


Bland oss människor finns det en del som tar gärna risker och vågar testa nytt. Sådana personlighetsdrag finns hos uppfinnare och utforskare men finns det sådana typer i djurvärlden? Hos bin finns det definitivt äventyrslystna individer enligt en artikel på SVT Vetenskap, Äventyrliga bin - som mänskliga nytänkare. Forskare i USA under ledningen av Gene Robinson (University of Illinois) har lyckats göra neuroligiska studier av bihjärnan och har identifierat gener som gör att vissa bin är mer riskbenägna än andra. De här generna har ungefär samma funktion hos oss människor; nämligen förmågan att ta risker och provat nytt. Bara cirka 5% av alla bin i ett samhälle är sådana äventyrslystna typer men det är de som lyckas hitta nya födokällor eller boplatser eftersom de vågar flyga lite längre in i okända områden.

- Forskarna drar också paralleller till hur mänskliga samhällen gynnas av att det finns risktagande individer som går utanför ramarna, ifrågasätter och uppfinner. Ungefär på samma sätt är det med bisamhällen. Det är som om evolutionen ser till att den här egenskapen finns bland så olika djurarter som människor och bin.

Läs mer i en artikel i tidskriften Science: To Boldly Go Where No Bee Has Gone.

Inga kommentarer: