lördag 12 mars 2016

Vi minns - Sven Engman

Vår äldsta medlem och biodlingsvän Sven Engman har avlidit, 93 år gammal. Sven föddes 1922 och avled nu i veckan. Sven berättade att han fick sin första svärm som konfirmand och avvecklade sin biodling först 2014 då hälsan hindrade honom. Vår nya ordförande Fredrik Thunberg sköter nu Svens bin. Sven hälsade på sina bin på sin nya plats sommaren 2015 och försäkrade sig om att de kommit till ett gott hem.

Vi tackar Sven Engman för hans insats för biodlingen i området och för föreningen under så lång tid. Vila i frid.

Läs en intervju med Sven som jag gjorde för några år sedan på den här bloggen, 72 år som biodlare.

Inga kommentarer: