fredag 18 mars 2016

Bimöte i Högsby

Staby Gårdshotell, Högsby
Högsbyortens Biodlarförening anordnar ett bimöte lördag 2 april, 13.00 - 16.00, på Staby Gårdshotell strax söder om Högsby. Gästtalaren är Klas-Olof Ohlsson som har 150 bisamhällen utanför Enköping och han kommer att berätta om sin syn på biodling med bildspel och utryrmme för diskussion. Han kommer också att informera om bisjukdomar. I halvtid serveras kaffe.

Alla välkomna!

För mer information ta kontakt med någon i föreningens styrelse.

Inga kommentarer: