tisdag 28 oktober 2014

Tyska bin till Småland - inte utan tillstånd

En tysk biodlare vill flytta 40 kupor från Tyskland till Hultsfred och söker tillstånd av länsstyrelsen i Östergötland, enligt en artikel i Norrköpings Tidning, Tyska bin vill invandra. Detta är ett väldigt ovanligt fall; oftast flytter man endast drottningar och följebin för avelsarbete. Det som oroar är den stora mängden bin och risken för smittspridning. Därför krävs det en nogrann undersökning av varje kupa för att kontrollera att det inte finns spår av t ex trakékvalster, amerikansk yngelröta och europeisk yngelröta. Bara kontrollerna görs och intyg finns så kan bina få flytta men det stora antalet kupor betyder att det kan bli en längre process.

Enligt länsstyrelsens handläggare Anders Eliasson:

- Trakékvalster är en smitta som svenska bin är helt förskonade ifrån och det måste finnas intyg från en veterinär att bina inte för med sig den smittan in i landet. Det finns också restriktioner när det gäller både varroa och amerikansk yngelröta. De förekommer då och då i Sverige men smittan hålls i schack genom att vi bränner ett samhälle som drabbats direkt. Det skulle vi göra också med mannens bin om det visade sig att de har sjukdomen och då är det ju bättre att förvissa sig om att bina är friska, innan de kommer hit.

Samtidigt kan det vara på plats att betona vikten av kontroller för alla samhällen som flyttas även inom Sverige.

Titta på detta reportage från SVT Smålandsnytt (27 oktober):

Inga kommentarer: