lördag 1 november 2014

Brittisk undersökning - koloniområden bäst för bin

Koloni Stugor by Karen Amy, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Karen Amy

En brittisk undersökning, Great British Bee Count, visar att bin trivs bäst i koloniträdgårdar. Undersökningen bygger på observationer från över 23 000 entusiaster som räknade antal bin (alla biarter inkl humlor) i olika miljöer, såväl stadsområden som på landet. Genomsnittsvärden per obstillfälle var 12 bin i koloniområden, 10 på landet, 8 i trädgårdar, 7 i parker och endast 4 vid vägrenar. Den vanligaste bisorten i undersökningen var humlan med honungsbiet på andra plats.

Undersökningens resultat har sammanställts i en artikel i tidningen The Guardian, First Great British Bee Count reveals allotments make the best bee habitats. Den visar den viktiga rollen som koloniområden spelar i bins överlevnad och visar att ytterligare satsningar behövs i parkområden och framför allt vid våra vägar. Enligt Dave Goulson, biologiprofessor vid Sussex University:

- This year’s Great British Bee Count highlights the importance of allotments in providing essential habitat for the bees that pollinate all those tasty home-grown fruit and veg – and shows that parks and road verges could be a lot better for bees, with less mowing and more wildflowers.

Inga kommentarer: