fredag 17 oktober 2014

Det nationella honungsprogrammet

Sverige har ett nationellt honungsprogram som sköts av Jordbruksverket. Syftet är att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter som honung, vax, propolis, pollen mm. Programmet delas upp i treårsperioder och i år börjar en ny period fram till 2017. Det nuvarande programmet har följande mål:

  • Antalet biodlare ska öka
  • Minst 500 biodlare per år ska delta i kurser som programmet finsnsierar
  • Det genomsnittliga antalet bisamhällen ska öka med minst 2% av den nivån som gällde för den föregående perioden.
  • Vinterdödligheten ska minska mot den föregående perioden.

Det nationella honungsprogrammet är till för aktiviteter som gynnar fler än enskilda företag. Det är inte uteslutet för biodlings- eller honungsföretag, länsstyrelser och naturbruksgymnasier att söka projektmedel, men främst är det följande aktörer som kan söka pengar:
  • biodlarorganisationer
  • företag associerade till biodlarorganisationer
  • forskare
  • rådgivarorganisationer i samarbete med biodlarorganisationer
  • konsumentföreningar
2015 ska över 5,5 miljoner kronor delas ut till projekt inom biodling och du kan se en sammanställning av alla åtgärder hos Jordbruksverket.

Inga kommentarer: