lördag 25 oktober 2014

Varje bikupa har egen vårdpersonal

Egg, Larvae, Pupae, Adult... All Combed by stewickie, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by stewickie

Varje bikupa har en mängd ambin som ger foder till larverna. Nu har forskare upptäckt att ambin kan även bekämpa olika sjukdomar genom att välja rätt sorts houng enligt en artikel från BBC, Sick honeybees may be nursed by doctorsSilvio Erler och kollegor vid Martin Luther University Halle-Wittenberg, Tyskland har till exempel upptäckt att ambin väljer honung med en hög halt antibiotika när samhället drabbas av till exempel parasiten nosema ceranae. Studier visar att honung från solorosor är effektiv mot just nosema ceranae medan lindhonung var effektiv mot både europeisk och amerikansk yngelröta.

Forskning inom detta område pågår på olika håll i världen och nu undersöker man hur bin väljer olika honungssorter för olika sjukdomar.

Referens: Pathogen-associated self-medication behavior in the honeybee Apis mellifera,
Behavioral Ecology and Sociobiology November 2014, Volume 68, Issue 11, pp 1777-1784

Inga kommentarer: