söndag 12 oktober 2014

Pollenanalyskurs för biodlare

Pollen by nutmeg66, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by nutmeg66

Vill du lära dig mer om pollen och kunna analysera din egen honung ordnas en intressant kurs vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet 4-5 november. Föreläsaren är Åslög Dahl som undervisar och forskar i botanisk systematik och evolution vid
Göteborgs universitet. Hon är bland annat ansvarig för Pollenlaboratoriet, som utfärdar pollenprognoser till allmänheten, media och sjukvården.

- Genom föreläsning och praktik får du en fördjupad kunskap i vad ett pollen är och vad det gör. Du får ta med din egen honung och analysera den. Du får även lära dig mer om vilka arter som är viktiga biväxter och vad de bidrar med, var de finns och när de blommar.

Kostnaden är 800 kr + moms (inkl fika, men lunch får var och en ordna/bekosta själv).

Inga kommentarer: