söndag 22 juni 2014

Besök på Norra Kalmar Koloni


Föreningens söndagsmöte blev ett studiebesök på Norra Kalmar Koloni. Vår ordförande, Henrik Haglund, har sedan 3 år tillbaka haft sina bisamhällen på koloniområdet till glädje för alla kolonister och trädgårdar. Vi fick en trevlig rundvandring på området och kollade Henriks tre samhällen och ett flertal avläggare i hans trädgård.

Henrik berättar om sin verksamhet på Norra Kalmar Koloni:

- För 3 år sedan så startade jag upp biodlingen då många kolonister under flera år klagat på att dom får för lite frukt mm. Gjorde då slag i saken för att hjälpa till. Första året så köptes det in bin ifrån Ingelstorp och det blev genast 2 avläggare. Genom årens gång så har biodlingen på området utökats år efter år. Genom åren så har vi haft föreläsningar om bin och biodling, hur görs avläggare, slungning och honungshantering mm. Responsen från alla kolonister har varit mycket positivt. Trädgårdsgifterna som användes (Roundup) förr har helt försvunnit och har ersatts med biologiska (såpvatten). All honung som slungas köps av kolonimedlemmarna som på detta sätt har hjälpt oss i våra utveckling, inköp av bikupor samt övrig utrustning. I år så ska vi testa en ny foderlåda till invintringen.

Inga kommentarer: