onsdag 2 juli 2014

Beebook - handbok om biforskning

Organisationen COLOSS (Prevention of honeybee colony losses) har publicerat ett omfattande verk i tre band som samlar standardiserade metoder för biforskning, The COLOSS BEEBOOK – Standard Methods for Apis mellifera research. Boken innehåller 31 kapitel skrivna av 234 ledande forskare från 34 olika länder inklusivt flera från Sveriges Lantbruksuniverstitet i Uppsala. Verket består av följande tre band:

  • Volym 1 Standardmetoder för forskning kring det europeisk honungsbiet Apis mellifera.
  • Volym 2 Standardmetoder för forskning kring honungsbiets parasiter och patogener.
  • Volym 3 Standardmetoder för forskning kring honungsbiets produkter.
Hela verket finns fritt tillgängligt på nätet men du kan även beställa pappersversionen via IBRA

Läs mer om detta i den senaste Bitidningen.

Inga kommentarer: