onsdag 18 juni 2014

Bidöden - överdriver vi hoten?

Bidöden har fått många spaltkilometer i världens tidningar de senaste åren, i synnerhet i USA, och de flesta är nu medvetna om hoten. Men Professor Ingemar Fries, Sveriges Lantbruksuniversitet, menar i ett reportage i radioprogrammet KlotetForskare: "Den globala bi-döden överdriven"att en del av uppståndelsen är missriktad. Även om besprutning av åkrar kan påverka bina negativt är det största hotet ensidigt jordbruk med monokulturer och storskalig produktion. Det stora bovet i spelet är varroakvalstret som öppnar för virusinfektioner:

- Det ställer till problem därför det fungerar som vektor för virusinfektioner som är den egentliga orsaken till att samhällena dör. Kan man hålla kontroll på varoakvalstret så behöver det inte betyda så mycket. Vi vet att åtminstående i Sverige att en stor del av vinterdödligheten beror på otillfredsställande kontroll över de här kvalsterpopulationerna.

Enligt Fries varierar hotbilden från land till land och i Sverige har vi relativt bra kontroll över varroa. Övervintringen 2013-4 har varit mycket bra till exempel och antalet bisamhällen i världen ökar enligt de senaste statistiken. Men det finns förstås verkliga hot men artikeln menar att vi måste se till att fokusera på de underliggande orskaerna och inte bara symptomer.

Lyssna på reportaget här.


Inga kommentarer: