söndag 22 juni 2014

Obama skapar expertgrupp för att hjälpa bina


President Barack Obama har skapat en expertgrupp (task force) med uppgiften att ta fram åtgärder för att rädda biodling i landet och även hjälpa andra pollinerande insekter enligt en artikel på CNN, Obama announces plan to save honey bees. Ett pressmeddelande från Vita Huset skriver om vikten av pollinerande insekter för landets jordbruk och ekonomi; cirka $24 miljoner per år. Antalet bisamhällen i landet har sjunkit dramatiskt från 6 miljoner 1947 till dagens 2,5 miljoner och de senaste årens bidöd och miljödebatt har lett nu till insatser från den högsta nivån. Under den senaste vintern minskade den amerikanska bistyrkan med hela 23%. Regeringen satsar $50 miljoner under 2015 till utökad forskning och miljöåtgärder. Amerikanska jordbruksdepartementet och Environmental Protection Agency leder och samordnar insatserna.

Inga kommentarer: