måndag 16 juni 2014

Topplistkupa - biodling på binas villkor

top bar bee hives in Middle Tennessee by kt.ries, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License Top-bar hives in Tennessee by kt.ries

Flera biodlare visar nu intresse för topplistkupor. Här bygger bina fritt under en topplist och biodlaren slipper allt arbete med att tvätta och tråda ramar, lägga in vaxmellanväggar mm. Det handlar om att gå tillbaka till biodlingens rötter för att försöka odla fram starkare bin och en mer hållbar biodling. En som verkligen brinner för denna sorts biodling är Patrik Sellman och hans biodling beskrivs i en artikel i Fria Tidningen. Han har hållit på med topplistkupor i 7 år nu och är övertygad att han har valt rätt väg.

- Man ger helt enkelt bina makten över vaxet, även om man gärna vill att de ska bygga längs listen, men de kan utforma vaxkakorna precis som de vill. En bikupa är en superorganism. Bina klarar sig inte utan vaxet. Det är också att betrakta som ett organ med många funktioner, bland annat är det kommunikationsledning mellan individerna som kommunicerar via vibrationer förutom dofter.

Kuporna ger självklart mindre honung än traditionella kupor men anhängare tror att genom att låta bina bygga fritt kan man bli av med flera problem som finns inom den vanliga biodlingen.

Inga kommentarer: