söndag 6 april 2014

Projekt i Nybro gynnar pollinerande insekter


Ett nytt projekt har inletts i Nybro som planerar att skapa bättre livsvillkor för pollinerande insekter som fjärillar, steklar, humlor, vildbin och förstås även honungsbin (se Barometern 5 april). Projektet har fått 150 000 kronor via Länsstyrelsen och under de närmaste två åren ska man inventera livsvillkoren för pollinerande insekter i Nybro och se till att det finns gynsamma miljöer och bostäder, inklusive bikupor. Enligt Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare i Nybro kommun:

- Tanken är att vi ska utforma miljöer som gynnar de här insekterna. Man kan säga att projektet på sikt ska bidra till att säkerställa en ekologisk hållbarhet även i stadsmiljö.

Projektet kommer att samarbeta med Nybro Biodlarförening och kommer att rikta särskilda insatser för att engagera skolorna samt uppmuntra villaägare att plantera växter som gynnar dessa insekter.

Inga kommentarer: