fredag 25 april 2014

Bidrar biodlingen till bidöden?


Har vi biodlare bidragit till den omtalade bidöden genom intensiv avel och onaturlig manipulering av våra samhällen? Det menar Stefan Breitholtz i en artikel i Fria Tidningen, Biodlingens metoder är en del av problemet. Han ser biodling som onaturlig och rekommenderar att vi låter bina bygga som de vill och att vi slutar avla. Genom att manipulera och avla bort naturligt beteende har vi lyckats försvaga våra bin och resultatet är sjukdom och bidöd.

- Införandet av ramar gjorde det alltför bekvämt att gå in i kuporna. Färdiga vaxmellanväggar hindrar bina att bygga egna vaxkakor där de har kontroll över värme, ventilation och mikrobiologisk inre miljö, det vill säga sitt eget immunförsvar. Återanvänt vax och transporter av drottningar med följebin gjorde att bisjukdomar som yngelröta spred sig. Skadedjur fick fäste med efterföljande virus/bakterieangrepp. Så fort en plåga något så när bemästrats kommer en ny med ökad intensitet. Idag har vi varroa destructor och medföljande virus, dessutom CCD som vetenskapsmännen inte kan förklara eller åtgärda.

Han menar att vi borde återgå till en mer naturlig biodling där vi inte försöker påverka bina. Det betyder att vi får acceptera mycket lägre honungsproduktion men reslutatet kan bli friskare bin.

Inga kommentarer: