söndag 30 mars 2014

Bisäsongen drar igång

Styrelsemöte pågår
Skälby bigård
En ny bisäsong närmar sig för Kalmarbygdens Biodlare och idag träffades styrelsen på bigården för att diskutera årets aktiviteter. Det kändes mer som mitten av april än slutet av mars och flera bisamhällen är redan igång med mycket yngel. Ett av mina samhällen var så pass starkt på 2 yngellådor att jag till och med lade på en skattlåda. En helt otrolig utveckling i mars månad.

Annars har vi drabbats av vinterförluser och hela 5 samhällen på Skälby har dött, förmodligen på grund av bladhonung som samlades in sent på säsongen i fjol. Bina har ätit honungen under vintern men inte kunnat komma ut för att lätta på trycket. I stället har de gjort sina behov inne i kupan och sedan kommer sjukdom och döden.

Verksamheten kommer igång söndag 13 april 13.30 som vanligt med det första mötet för året. På förmiddagen startar årets studiecirkel för nybörjare (11.00) med Erik Olsson som cirkelledare. Samtidigt finns det en intressant utbildningsdag om produktionsutveckling som ordnas av Södra Kalmar Biodlardistrikt i samarbete med Hushållningssällskapet som tyvärr krockar med vårt uppstartsmöte. Vi rekommenderar bägge evenemang!

Inga kommentarer: