onsdag 30 april 2014

Vindskydd och närhet till vatten ger lyckliga bin


Bikupor som står i lä och har tillgång till vatten i närheten ger klart bättre resultat när det gäller pollinering och honungsproduktion och ett sådant samhälle som ligger bredvid rapsfält kan ge upp till 3kg extra honung samt klart påverka rapsskörden. Det framgår av ett nytt projekt, Pollinatören, och som beskrivs i en nyhet hos Jordbruksverket, Bikupor i lä ger mer honung och bättre pollinering.

- För att producera ett kilo honung måste honungsbina besöka cirka 1 200 000 blommor säger Jonny Ulvtorp, projektledare för ”Pollinatören”. Man kan skapa lä för bin på olika sätt, till exempel med lastpallar som ställs framför flustret. Även vindnät och halmbalar fungerar, samt att ställa in bisamhället 10 till 15 meter in i rapsfältet.

Projektet Pollinatören är ett samarbete mellan SBR, GRO och Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare med syfte att utbyta kunskaper och undersöka förutsättningarna för god pollinering.

Inga kommentarer: