fredag 28 mars 2014

Fältförsök med genetiskt modifierade växter

Jordbruksverket har tagit fram en karta som visar var det planeras fältförsök med genetiskt modifierade växter. Dessa fältförsök sker i följande kommuner: Umeå, Kristianstad, Halmstad, Laholm, Lomma och Kävlinge. Du kan klicka på kartan för att veta mer om varje försök och kartan kommer att uppdateras framöver. Det står också vilka åtgärder som har tagits för att se till att inga biodlare påverkas.

- Vid alla försök används olika skyddsåtgärder för att t.ex. förhindra spridning från platsen. Dessutom används skyddsåtgärder för att pollen från försöken inte ska hamna i honung. Backtrav odlas under insektsnät. Hybridasp, äpple och päron blommar inte. Potatis och oljekål odlas på minst 3 km avstånd från registrerade biodlingar.

Inga kommentarer: