måndag 3 mars 2014

Radioprogram blir fadder till ett bisamhälle

P4 Hallands bikupa, Foto: Per Qvarnström/Sveriges Radio (med tillstånd)
Sveriges Radio P4 Hallands morgonprogram har blivit fadder till ett bisamhälle och kommer att rapportera regelbundet om dess utveckling under året. Ett första reportage, P4 Morgon får sin egen kupa, (text och radioreportage) berättar om samarbetet med Heinz Martini som är bitillsynsman och medlem i Frillesås/Landa hembygdsgille. Programmet vill sprida kunskap om biodlingens betydelse för jordbruk och miljön genom att låta lyssnarna följa bisamhällets utveckling från vår till höst. Ett bra initiativ och ett enkelt och praktiskt sätt att väcka intresse för biodling.

Inga kommentarer: