söndag 23 mars 2014

Vårupptakt på Öland

Drygt 40 personer samlades på Capellagården i Vickleby, Öland för att inleda bisäsong 2014. Vårupptakten på Capellagården är ett distriktsmöte med en flerårig tradition och årets möte handlade om pollinering och dragväxter. Ola Jönsson ledde en livlig diskussion där vi gick genom de viktigaste växterna månad för månad. Det var även information om vaxsmältning och vår egen Erik Olsson paratade om drottningodling och även visade upp sin egen jaktkoja för vildsvinsjakt.

Läs ett längre reportage om mötet på distriktets hemsida.

Inga kommentarer: