söndag 20 oktober 2013

Biodlarkafé på ÖlandVåra grannar på Ölands Biodlarförening har sina möten i form av biodlarkaféer och jag fick tilfälle att vara med idag. Vi var 22 personer som samlades på Störlinge Lantbruks- och Motormuseum på öns östra sida. Temat för dagens möte var olika sorters varroabehandling.

Ett intressant inlägg i diskussionen var användningen av en oxalsyraförångare. Man lägger oxalsyran i pulverformat på förångaren och skjuter in den i bottnen, stäng flustret och koppla förångaren till ett bilbatteri. Man behöver inte öppna samhället men det kräver en botten som kan slutas helt. Förångaren behöver bara cirka 3 minuter i samhället sedan är det klart. Förångaren kostar cirka 1000 kr. Tester visar att förångning är lite effektivare mot kvalstren än den vanliga droppmetoden men skillnaden är tämligen liten.

När det gäller myrsyrabehandling såg vi ytterligare en intressant variant. BMan behöver en botten med 2 st nätbottnar som skapar ett mellanrum för t ex nedfallsinsamling. Vid myrsyrabehandling kan du sätta en Wettexduk med myrsyra i detta mellanrumm. Fördelen är att man slipper öppna samhället och bina kommer inte åt duken. Dessutom faller nedfallet på samma platta som Wettexduken ligger i för närmare undersökning.

Ett problem som diskuterades var när man plockar en svärm. Man bör ha svärmsamhällen på karantän upp till ett år för att kunna avgöra om de har mycket varroa med sig. Annars riskerar du att smitta hela din bigård om du tar hem en svärm med svår varroainfestering.

Inga kommentarer: