onsdag 9 oktober 2013

Bihälsokonferens i Uppsala

IMG_2470.jpg by j.s. clark, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by j.s. clark

Svensk Bihälsa och Sveriges Lantbruksuniversitet anordnar en 2-dagars konferens 7-8 december i Uppsala. Det utformas som en utbildning och alla deltagare kommer att få gratis studiematerial hemskickat i förväg. Dag 1 handlar om att hålla friska bin med varroa och dag 2 om strategi för Amerikansk yngelröta och steriliseringsteknik. Gästföreläsare är internationella experter som Dr Mark Goodman från Nya Zeeland och Dr Steve Pernal från Kanada. SLUs professor Ingemar Fries kommer att leda konferensen och agera som tolk. Föreläsningarna kommer att spelas in och läggas ut på nätet efteråt.

Konferensen är gratis men mat och logi får deltagarna betala själva. Mer information fins i Bitidningen och på www.svenskbihalsa.se. För frågor: info@svenskbihalsa.se.

Inga kommentarer: