måndag 30 september 2013

Jorden & skogen i stan

Bild: L Johansson
Över 600 mellanstadieelever med sina 52 lärare besökte Ingelstorpsgymnasiet tisdag den 24 september. Aktivitetsdagen Jorden & Skogen i stan var anpassad för elever som börjar årskurs 4-6 hösten 2013. Barnen fick vandra mellan cirka 30 stationer med praktiska och teoretiska övningar inom jordbruk. Dagen arrangerades av Lrf-Sydost.

Kalmarbygdens Biodlare bemannade en station som eleverna hade att besöka under dagen. Lennart Johansson, Kjell Franzén och Bernt Olsson var på plats för att visa och berätta om biodlingens mysterier.


Inga kommentarer: