måndag 9 september 2013

Bidöden - vad kan vi göra?

Vi utrotar allt fler arter som bidrar till vår matproduktion och sågar av grenen vi sitter på. Det menar Johanna Björklund, docent i miljövetenskap vid Örebro Universitet, i en TV-intervju med
SVT Tvärsnytt. Läget för pollineringsinsekter som framför allt honungsbiet är riktigt allvarligt och det krävs kraftiga åtgärder för att få naturen i balans igen. Hon menar att det krävs mycket mer forskning inom området men ocks en ny jordbrukspolitik som uppmuntrar lantbrukare att skydda den ekologoiska mångfalden. Vi konsumenter kan bidra också genom att köpa ekologiska och närproducerade produkter.

Inga kommentarer: