onsdag 4 september 2013

Syngenta överklagar EU-beslut om neonikotinoider


Tidigare i år föbjöd EU användningen av neonikotinoider inom jordbruk eftersom de misstänks bidra starkt till den omfattande bidöden som har drabbat många länder. Förbudet gäller främst användning av dessa pesticider på odlingar av majs, raps, solros och bomull inom EU.

Nu stämmer tillverkaren Syngenta EU-kommissionen eftersom de menar att det fanns brister i beslutsprocessen och att inte alla medlemsländer stod bakom beslutet. Det är främst förbudet mot thiamethoxam som de vänder sig starkt emot. De menar att förbudet slår hårt mot jorbrukare och tvingar dem att använda mindre hållbara lösningar. Företaget stödjer flera initiativ mot bidöden och menar att man bör rikta mest uppmärksamhet på behandling av bisjukdomar.

- Since the EU suspension of thiamethoxam was announced, farmers and farmer organizations have expressed great concern that an extremely effective, low dose product will not be available to them and will have to be replaced by much less sustainable alternatives. Modern products like thiamethoxam are essential to address the challenge of increasing European food production and reducing the reliance on imports.

Läs Syngentas pressmeddelande: Syngenta submits legal challenge to EU suspension of thiamethoxam.

Inga kommentarer: