lördag 1 september 2012

Yrkeshögskolan för biodling

Yrkeshögskolan för biodling är en unik distansutbildning för dig som vill bli yrkesbiodlare. Utbildningen tar 2 år och leder till examen i yrkesbiodling. Den startar i februari 2013 och sista ansökningsdag är 15 oktober.

Utbildningen har följande mål:
- Yrkeshögskolan för biodling ger dig all kunskap du behöver för att verka som yrkesbiodlare och företagare. Du får kunskap och förståelse för hur en större biodling kan bedrivas rationellt, ekonomiskt och med hänsyn tagen till gällande lagstiftning. Du får också kunskap om biodlingens produkter och tjänster, hur produkterna utvinns och förädlas och hur de kan ingå i mathantverk och hudvårdsprodukter. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och en stor del av utbildningen sker genom lärande i arbete (LIA) hos yrkesverksamma biodlare.

Lyssna till följande radioreportage om utbildningen från SR P4 Malmöhus: Landets biodlare utbildas i Höör.

Lyssna: "Då tillsätter man en ny drottning"

Inga kommentarer: