torsdag 20 september 2012

Rapportera om ditt biår

Nu är det dags att rapportera om din honungsskörd. Det är viktigt att SBR har aktuella siffror kring hur mycket honung Sveriges biodlare producerar så alla uppmuntras rapportera, även om det bara handlar om tiotals kg.

Blanketten Årsrapport 2012 kan fyllas i på nätet och du kan sedan spara sidan och skicka det med e-post till din förening. Uppgifterna i denna blankett är helt anonyma och efter sammanställning i din lokalförening så kastas den.

För medlemmar i Kalmarbygdens Biodlare gäller följande:
Fyll i blanketten och skicka det via e-post till sekreteraren Lars Larssonlarsolof_larsson@telia.com eller skriv ut blanketten och skicka den med post till Lars Larsson, Ålebo 133, 388 91 Vassmolösa.

Inga kommentarer: