torsdag 27 september 2012

Medel mot nosema

Ett irländskt företag, Advance Science, har utvecklat ett medel som stärker ett bisamhälles motståndskraft mot svampen nosema ceranae, enligt en artikel i tidningen Irish Times. Medlet, HiveAlive, är en naturprodukt av växtextrakt och i tester har det bidraget till att minska anfall av nosema ceranae med 80%. Dessutom menar de att produkten har en dämpande effekt mot varroa och kalkyngel. Nu har företaget fått finansiering, €300 000, för att vidareutveckla produkten för full produktion.

Inga kommentarer: