söndag 30 september 2012

Hur vet jag om det är rätt pris på min produkt?

Mat & Upplevelse projektet i sydöstra Sverige tillsammans med Sveriges Biodlares Riksförbund bjuder in till en intressant utbildningsdag som kan vara av intresse för många biodlare. Utbildningen heter Hur vet jag om det är rätt pris på min produkt? och du får lära dig grunderna i kalkylering och hur du ska prissätta för att din biodling ska bli både lönsamt och prisvärt.

Kursledaren heter Lars Johansson och han har en bred bakgrund från mat- och livsmedelsbranschen, både från små och stora företag. Han har sedan ett antal år varit föreläsare för den uppskattade kursen "Vägen till marknaden". Han har god kännedom om en marknadsförares vardag likväl vilka krav som ställs på en produkt och vill gärna dela med sig av de lyckade men också misslyckade projekt och produkter han haft ansvaret för.

Tid: Lördagen den 20 oktober kl. 10 - 16
Plats: Ingelstads naturbruksgymnasium
Kostnad: 600 kr + moms. Lunch till självkostnadspris, fika ingår
Anmälan: Senast den 12:e oktober till Roger Henriksson
henriksson.roger@telia.com alt 070-573 60 28
eller via hemsidan.

Inga kommentarer: