lördag 9 juni 2012

Mitt andra år som biodlareI år har vi två studiecirklar på gång och det verkar som att intresse för biodling har ökat här i Kalmar på senaste tiden. En studiecirkel är för nybörjare och leds av Erik Olsson med cirka 18 deltagare. Den andra cirkeln leds av Lennart Johansson och har 8 deltagare. Denna grupp började med biodling förra året och därför heter studiecirkeln, logiskt nog, Mitt andra år som biodlare. De träffas varannan vecka i bigården för en blandning av teori och praktik och de sköter två samhällen under sommaren: en gammal trågkupa och en standard uppstaplingskupa. Att sköta två olika kupor betyder att deltagarna kan bygga en uppfattning om fördelar och nackdelar med dessa två modeller.

Denna vecka har gruppen slungit årets första honung från sina två samhällen. Bildspelet är från ett tidigare möte.

Inga kommentarer: