onsdag 6 juni 2012

Distriktsmöte på Ingelstorp

Bild: Lars Larsson
Torsdag 17 maj var det dags för det årliga distriktsmötet på Ingelstorp. Ett 30-tal biodlare samlades för att först handla biredskap och sedan delta i dagens program.

Vädret var som tidigare denna försommaren svalt och blåsigt. Det inbjöd inte till någon längre vistelse i distriktets bigård. Istället påbörjades mötet tidigare med att Kalmarbygdens biodlare hälsade alla välkomna och presenterade programmet.

Åke Sandqvist informerade om kommande program i sommar. Även lite om turbulensen på Riksförbundet som han förväntar ska vara över nu. Ingmar Wahlström blev särskilt uppmärksammad eftersom han valts in Riksförbundsstyrelsen. Hans målsättningen är att företräda alla landets biodlare, främst de små. Diskussion uppstod om honungsbedömningsreglerna som inte tar hänsyn till förpackningen längre. Biodlare uppmanas att som enskild biodlare eller genom sin förening lägga motion till Riksförbundet om en ändring till det gamla systemet.

Därpå trollade Erik Olsson fram en drottning ur bröstfickan som fått en omild behandling av en avläggare bara för att den efter några timmars frånvaro släppts tillbaka genom flustret. Släpp hellre in drottningarna via täckbrädan, allt främmande som passerar flustret angrips. Drottningen utgjorde en av vinsterna på lotteriet som såldes under kaffet.

Två representanter från Sydöstra Sveriges Frö- och Rapsodlare redogjorde för sin syn på binas nytta för bra skörd av raps, klöverfrö m.m. Det finns bara positiva förväntningar på oss biodlare men vi har i år 4000 ha raps att pollinera men bara 1500-2000 samhällen i den här regionen. Vi behöver 8000 samhällen i alla fall, något att ta fasta på för den som vill satsa i stor skala. Mycket fungerar bra redan idag när det gäller relationen bönder och biodlare, enligt Anders Wizping är det mycket ovanligt att man nekas att ställa upp bisamhällen. Lantbrukarna kan bidra med bra uppställningsplatser genom att sätta upp halmbalar som vindskydd. En bra uppställningsplats för bina är den plats du vill ha picknick på när den första vårsolen kommer i mars-april.

Text: Erik Olsson

Inga kommentarer: