fredag 15 juni 2012

Bitillsynen koncentreras till sju län

Meddelande från Jordbruksverket:

Mitt under pågående biodlingssäsong ändras bitillsynens organisation. Istället för att varje länsstyrelse själv ansvarar för bitillsynen inom sitt län delas Sverige in sju regioner, var och en med en länsstyrelse som utses som ansvarig för bitillsynen. Förändringen äger rum från den 1 juli.

Poängen med att låta färre länsstyrelser administrera bitillsynen är att det för varje berörd handläggare innebär fler arbetstimmar inom området och därmed en bättre möjlighet att upprätthålla kompetens.

För dig som biodlare innebär förändringen att du ska skicka din anmälan om uppställningsplats till någon av de sju ansvariga länsstyrelserna. För dig som är bitillsynsman innebär förändringen att det är någon av de sju länsstyrelserna som förordnar dig, inrättar distrikt och som du ska vända dig till i bitillsynsärenden.

Läs hela beslutet från Jordbruksveket.

Inga kommentarer: