tisdag 26 juni 2012

Biodling mitt i Stockholm

Svenska Dagbladet rapporterar ("Bin är nödvändiga för vår överlevnad") att det finns nu bikupor hos 25 olika företag i Stockholm. Företaget Bee Urban ställer ut kuporna på hustak i innerstaden och sköter samhällen hos värdföretagen. Artikeln intervjuar två representanter för företaget Bee UrbanKarolina Lisslö och Josefina Oddsberg, som sköter dessa citybin. Företagen får all honung från "sina" bikupor och verksamheten skapar intresse kring biodling och binas viktiga roll i miljön. Bin mår bra i storstadsmiljö eftersom de har tillgång till en rik flora med alla parker och trädgårdar.

– När vi under vår utbildning fick höra att flera växtarter försvinner varje år i Nationalstadsparken i Stockholm på grund av bristen på bin ville vi göra något åt det, säger Karolina Lisslö. 
– Vi försöker på ett pedagogiskt sätt förklara hur viktiga bin är och få människor att värna om naturen och reflektera över vad den ger oss i form av ekosystemtjänster. Vi människor kan inte leva separat från naturen, vi är en del av den, säger Josefina Oddsberg.

Här kan du titta på en enkel liten film av Bee Urban om varför bin är viktiga.

Inga kommentarer: