lördag 30 juni 2012

Kurser om honungsproduktion

Honeycomb cells with honey by Eva the Weaver, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Eva the Weaver

Mat & Upplevelser i sydöstra Sverige, tillsammans med Sveriges Biodlares Riksförbund, bjuder in till ett antal intressanta kurser kring biodling och honungsproduktion under hösten. Förutom följande kurser med inriktning biodling finns det ett rikt utbud av kurser inom matproduktion och matupplevelser för småföretagare. Alla kurser hålls på Ingelstads naturbruksgymnasium mellanVäxjö och Tingsryd.

Produktutveckling av honung och bin honung som upplevelse
Dag 1. Smaksättning av honung och produktutveckling med honung som huvudråvara
Dag 2. Besöksnäring/turistmöjligheter/Bin & honung som upplevelse
Tid: 1-2 september
Plats: Ingelstads naturbruksgymnasium
Kostnad: 600 kr + moms. Lunch till självkostnadspris

Grunderna i livsmedelshygien - biodling
Kurs i grunderna för livsmedelshygien, livsmedelslagstiftning och förståelse för HACCP-systemet. I kursen ingår mikrobiologiska, kemiska, fysiska och allergena hälsofaror.
Tid: 29 september Kl. 10:00 - 16:00
Plats: Ingelstad Naturbruksgymnasium
Kostnad: 600 kr + moms. Lunch till självkostnadspris

Marknadsföringens grunder - biodling
Grundläggande begrepp och tankar hur du planerar och lägger upp marknadsföringen och vad man bör känna till om svensk livsmedelsmarknad för att bättre förstå och undvika fallgropar. Det blir även lite praktisk information om reklam och layout/utformning budskap.
Tid: 24 november
Plats: Ingelstad Naturbruksgymnasium
Kostnad: 600 kr + moms. Lunch till självkostnadspris

Se hela kursutbudet med länkar till informationsblad och anmälan.

Inga kommentarer: